Preparaty do klarowania wody i ścieków

Seria 6000 Hydrex™- preparaty do klarowania wody i ścieków

W celu otymalizacji procesu oczyszczania ścieków Hydrex™ oferuje preparaty chemiczne serii 6000.

Zastosowanie:

  • Ścieki przemysłowe
  • Ścieki komunalne

Hydrex™ Serii 6000 obejmuje chemikalia do oczyszczania ścieków:

  • Flokulanty anionowe (emulsje, proszki)
  • Flokulanty kationowe (emulsje, proszki)
  • Koagulanty organiczne
  • Koagulanty nieorganiczne