Kondycjonowanie wody kotłowej

Środki chemiczne do kondycjonowanie wody kotłowej

Seria 1000 Hydrex™ jest dedykowana do kondycjonowania wody kotłowej

  • Obiegi nisko, średnio i wysokociśnieniowe
  • Kotły wodnorurkowe, kotły płomieniowo-płomienicowe, generatory pary

Hydrex ™ serii 1000 obejmuje chemikalia przeznaczone do oczyszczania i zastosowania w kotłach grzewczych:

  • Inhibitory korozji
  • Środki antypienne
  • Antyskalanty
  • Dyspergatory
  • Środki do czyszczenia żywic

Pakiet kondycjonowania wody kotłowej obejmuje:

  • Wzmocnienie / przywrócenie efektywności systemu grzewczego
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i niskich kosztów pracy
  • Utrzymanie niezawodności systemu