Kondycjonowanie wody chłodzącej

Seria 2000 Hydrex™- kondycjonowanie wody chłodzącej

Do koncycjonowania wody chłodzącej Hydrex™ oferuje serię 2000.

  • Układy zamknięte, układy otwarte, układy przepływowe

Kamień kotłowy, korozja, osady i biologiczne zanieczyszczenia mogą być przyczyną przestoju w pracy systemu, zmniejszenia jego skuteczności lub konieczności wymiany aparatury oraz wzrostu zagrożenia patogenami.

Hydrex ™ serii 2000 obejmuje chemikalia przeznaczone do kondycjonowania otwartych i zamknietych systemów chłodniczych:

  • Inhibitory kamienia kotłowego: produkty na bazie fosforu i bez dodatku fosforu, dyspergatory homopolimerowe oraz wysokiej wydajności polimery
  • Inhibitory korozji: anodowe, katodowe, organiczne
  • Biodyspergatory
  • Środki czyszczące chłodnie kominowe.