Tekniske Detaljer

Hybas™

Tekniske Detaljer

I Hybas™ prosessen kombineres bærere og aktivslam i en reaktor, men kun i deler av det totale reaktorvolumet. Målet er å øke innholdet av saktevoksende bakterier på bærer materialet. De saktevoksende mikroorganismene er nødvendig for nitrifikasjon eller fjerning av spesielle organiske forbindelser, noe som normalt krever lenger slamalder. Det aktive slammet håndterer reduksjonen av nitrat som dannes under nitrifikasjonen, samt oksidasjon av organisk stoff (BOF, KOF).

De viktigste fordelene med Hybas™ prosessen er:

  • Kompakt - vekst av nitrifikanter eller andre bakterier som krever lenger slamalder på bærere betyr mindre aktiv-slamvolum.
  • Mindre behov for bærere - mindre i forhold til en ren MBBR prosess.
  • Forbedrede sedimenteringsegenskaper for slammet - kortere slamalder i aktiv slam prosessen.
  • Spesialisert biomasse - aktiv slam så vel som biofilmen blir meget effektiv.
  • Mulig å utvide - i mange tilfeller kan Hybas™ prosessen enkelt utvides ti en ren MBBR når belastningen øker.