Bruksområder

Hybas™

Bruksområder

Hybas™ kombinasjonsprosess kan benyttes i design for kun nitrifikasjon, eller for nitrogenfjerning med denitrifikasjon som skjer i en egen reaktor uten bærere. Den kan også benyttes sammen med en anaerob selektor for biologisk fosforfjerning.

Eksempler på disse prosesskonfigurasjonene er vist i figurene under.