Evaled™ RV Seria C

Wyparki EVALED™ RV Seria C

Wyparki z mechaniczną rekompresją pary, o dużej wydajności i niskim zużyciu energii

Duży potencjał wyparek z mechaniczna rekompresją pary do oczyszczania roztworów wodnych.

Pracują w dwóch etapach: opadająca warstwa płynu, a następnie wymuszony obieg. Każdy z tych etapów posiada niezależny system mechanicznej rekompresji pary.

W pierwszym etapie roztwór jest wstępnie zagęszczany, w drugim – zagęszczenie wzrasta do 30% całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS). Produkcja i odprowadzanie destylatu odbywa się w sposób ciągły podczas dwóch etapów.

Seria RV C wyróżnia się niskim zużyciem energii, równym 30 kWh/t destylatu, a także wydajnością produkcyjną 120 – 250 ton destylatu dziennie.

Wyparki RV serii C są szczególnie polecane dla:

  • Przemysłu mechanicznego, stalowego i samochodowego
  • Przemysłu chemicznego
  • Biogaziowni
  • Składowisk i usuwania odpadów