Składowiska odpadów i gospodarka odpadami

Wyparki dla składowisk odpadów

Kolektory, składowiska, spalarnie odpadów

Odcieki powstające w wyniku składowania odpadów to wyjątkowo zanieczyszczone ścieki, które wymagają wysokoefektywnych procesów oczyszczania, zapewniających spełnienie bardzo rygorystycznych parametrów wymaganych do ich odprowadzenia.

Wyparki EVALED® to rozwiązania technologiczne, które pozwalają wykorzystać kogenerację biogazu do pełnego lub częściowego zasilania energią zakładu w granicach określonych przez przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz istotnie obniżyć koszty energii cieplnej i utylizacji odcieków.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyparki EVALED® to rozwiązania technologiczne zapewniające:

  • zmniejszenie ilości odcieków i ścieków przemysłowych
  • możliwość dostosowania do zmiany ładunków zanieczyszczeń ścieków
  • wykorzystanie kogeneracji biogazu 
  • zgodność z przepisami dotyczącymi parametrów na odpływie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

KOLEKTORY

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Ścieki z przemysłu chemicznego

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z przemysłu farmaceutycznego

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z przemysłu petrochemicznego

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z przemysłu galwanicznego

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

Ścieki ze składowisk odpadów lub spalania

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

Oczyszczanie skrubera gazu

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Odpadowe emulsje olejowe

RV, AC

Odzysk oleju, ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki neutralizowane Na2SO4 (recykling akumulatorów samochodowych)

RV, AC

Odzysk soli, redukcja kosztów utylizacji

SKŁADOWISKA

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Odcieki ze składowisk przemysłowych

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

Odcieki ze składowisk komunalnych

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

Odcieki z kompostowania

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

Zanieczyszczone wody deszczowe

RV, AC

Redukcja CO2, możliwość dostosowania do zmian jakości oczyszczanych ścieków ,redukcja kosztów utylizacji

PRZEDSIĘBIORSTWA INŻYNIERYJNE ZARZĄDZAJĄCE SKŁADOWISKAMI I SPALARNIAMI ODPADÓW

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów eksploatacji i utylizacji

Posiadamy rozwiązania dla:

  • Kolektorów ścieków przemysłowych
  • Składowisk odpadów przemysłowych
  • Składowisk odpadów komunalnych
  • Spalarni
  • Ścieków z utylizacji akumulatorów samochodowych