Przemysł wydobywczy i hutnictwo metali nieszlachetnych

Wyparki dla przemysłu wydobywczego i hutniczego

Stal, Miedź, Aluminium

Woda jest niezbędnym składnikiem w przemyśle wydobywczym, górnictwie i hutnictwie. Główne potrzeby w tym zakresie to optymalizacja zarządzania zasobami, poprawa produktywności poprzez oczyszczanie dostępnej wody pod kątem specyficznych wymagań procesu produkcyjnego oraz zarządzanie ryzykiem środowiskowym poprzez oczyszczanie zanieczyszczonych stawów i podziemnych wód kopalnianych w celu usunięcia metali ciężkich, arsenu i innych zanieczyszczeń w stopniu gwarantującym bezpieczny zrzut do wrażliwego środowiska.

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla:

  • projektów ZLD (zerowego zrzutu)
  • oczyszczania ścieków przemysłowych
  • zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

KOPALNIE I ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Ścieki z przerobu rud (wzbogacanie Cu, Fe, Cr, Au, Ur, Mg)

RV, AC

Odzysk wody

Redukcja ilości ścieków z lagun/ stawów

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów utrzymania lagun, jednostki mobilne

Koncentraty z odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Regeneracja jonowymienna

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów eksploatacji i utylizacji

STAL

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Bezpośrednie chłodzenie ścieków zaolejonych

RV, AC

Odzysk wody i produktu, redukcja kosztów utylizacji

Emulsje olejowe

RV, AC

Odzysk wody i produktu, redukcja kosztów utylizacji

Czyszczenie wieży chłodniczej

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Koncentraty z odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Regeneracja jonowymienna

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów eksploatacji i utylizacji

WALCOWNIE DRUTU MIEDZIANEGO

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Bezpośrednie chłodzenie ścieków zaolejonych

RV, AC

Odzysk wody i produktu, redukcja kosztów utylizacji

Emulsje olejowe

RV, AC, PC

Odzysk wody i produktu, redukcja kosztów utylizacji

Czyszczenie wieży chłodniczej

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Koncentraty z odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Regeneracja jonowymienna

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów eksploatacji i utylizacji

Nasze rozwiązania stosują:

  • Kopalnie
  • Górnicze firmy inżynieryjne
  • Huty stali
  • Walcownie
  • Firmy zajmujące się cynowaniem