Przemysł spożywczy

Wyparki dla przemysłu spożywczego

Przemysł spożywczy wykorzystuje wodę do mycia zbiorników, sprzętu, surowców oraz do zasilania kotłów. Wszystkie ścieki pochodzące z procesu produkcyjnego można ponownie wykorzystać, co pozwala oszczędzać wodę i odzyskiwać substancje.

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym do:

  • Przemysłowego oczyszczania ścieków
  • Recyklingu wody
  • Odzyskiwania cennych metali
  • Produkcji wody DEMI

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Ścieki z małych mleczarni

AC, PC

Odzysk produktu, redukcja osadu

Woda z cukrami

RV

Odzysk wody i produktu, redukcja kosztów usuwania

Woda do mycia zbiorników, mieszaczy

RV, PC

Odzysk wody i produktu, redukcja kosztów usuwania

Woda do mycia zbiorników z przetwórstwa ryb

PC

Redukcja osadu

Woda do mycia zbiorników z przetwórstwa warzyw

RV, PC

Redukcja osadu

Ścieki z laboratoriów

PC

Redukcja kosztów utylizacji

Koncentraty z instalacji odwróconej osmozy i demi

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów usuwania

Czyszczenie mokrego skrubera

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów usuwania

Posiadamy rozwiązania wykorzystywane w zakładach:

  • Małych mleczarni
  • Produkcji cukierków
  • Przemysłu konserw rybnych
  • Przemysłu przetwórstwa warzywnego
  • Przetwórstwa mięsa
  • Laboratoriów badania żywności