Przemysł petrochemiczny

Wyparki dla przemysłu petro- chemicznego

Segmenty upstream i downstream

Przemysł naftowy i gazowy stawia czoła wyzwaniom związanym z oczyszczaniem wody i ścieków. Wyparki EVALED® stanowią efektywne rozwiązanie zarówno dla instalacji typu downstream (na lądzie i na morzu), jak i dla instalacji upstream, umożliwiając zastosowanie technologii „zerowego zrzutu” - ZLD (Zero Liquid Discharge).

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla:

  • Projektów ZLD
  • Recyklingu i ponownego wykorzystania wody
  • Zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

DOWNSTREAM

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Strumienie skoncentrowanych ścieków rafineryjnych

RV, AC

Odzysk wody, redukcja osadu

Oddzielanie wody od olejów ciężkich

AC

Odzysk produktu, redukcja kosztów utylizacji

Czyszczenie wież chłodniczych

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Czyszczenie skrubera gazu

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Koncentrat odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Regeneracja jonowymienna

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów operacyjnych i utylizacji

GAZ ŁUPKOWY /KOKSOWNICZY

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Woda ze szczelinowania hydraulicznego gazu łupkowego

RV>

Jednostki mobilne, ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z perforacji gazu koksownicznego

RV

Jednostki mobilne, ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Posiadamy rozwiązania wykorzystywane przez:

  • Rafinerie
  • Przedsiębiorstwa wydobycia gazu łupkowego
  • Spółki węglowe
  • Producentów silników wysokoprężnych