Obróbka mechaniczna i powierzchniowa

Wyparki dla przemysłu mechanicznego i ciężkiego

Motoryzacja, lotnictwo, meblarstwo, urządzenia domowe

Branże takie jak motoryzacja, lotnictwo, meblarstwo, urządzenia domowe obejmują procesy:

 • Obróbki mechanicznej oraz
 • Obróbki powierzchniowej.

Zużywają one ogromne ilości wody i powodują powstawanie wysoce zanieczyszczonych ścieków, które nie mogą być bezpośrednio odprowadzane oraz przyczyniają się do zwiększenia kosztów eksploatacji firmy.

Wymagania dotyczące jakości wody obejmują cały cykl produkcyjny, ale najważniejszym problemem jest zarządzanie ściekami przemysłowymi:

 • Optymalizacja zarządzania całym obiegiem wody
 • Obniżenie kosztów
 • Ochrona środowiska

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym, które zapewnia:

 • Zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji
 • Recykling wody
 • Odzysk cennych składników (olej i metale)
 • Recykling koncentratu w procesie produkcyjnym (do chromowania i niklowania)
 • ZLD (Zero Liquid Discharge - zerowy zrzut cieczy)
 • TZD (brak stałych i ciekłych odpadów do usunięcia)

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

OBRÓBKA MECHANICZNA

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Zużyte emulsje olejowe

RV, AC, PC

Odzysk oleju, ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiel płynna usuwająca pleśń

RV , AC, PC

Odzysk oleju, ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele hartujące

RV, PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele bębnowe

RV , PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja ilości osadu

Wody płuczące części

RV, AC, PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z obróbki metali szlachetnych

PC

Odzysk metalu, redukcja kosztów utylizacji

Regeneracja jonowymienna

RV , AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Koncentraty odwróconej osmozy

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Kąpiele obróbki wstępnej

RV, AC, PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Kąpiele odtłuszczające

RV, AC, PC

Odzysk metalu, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele powłok fosforanowych

RV, PC

Odzysk metalu, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele trawiące (H2SO4, HCl, HF, HNO3)

PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Kąpiele płuczące cyjankowe

PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Kąpiele płuczące miedź, cynk, nikiel

RV, PC

Odzysk metalu, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele płuczące kadm, kobalt

RV, PC

Odzysk metalu, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele płuczące chrom

PC

Odzysk metalu, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele płuczące z anodowania aluminium

RV, PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Kąpiele srebra, złota (metali szlachetnych)

PC

Odzyskiwanie metalu

Czyszczenie skrubera gazu

RV, AC, PC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Koncentrat odwróconej osmozy

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Regeneracja jonowymienna

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków (strumienie mieszane)

RV, AC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów operacyjnych i utylizacji

Posiadamy rozwiązania wykorzystywane w następujących sektorach:

 • Zakłady obróbki mechanicznej (metale szlachetne, narzędzia precyzyjne)
 • Produkcja silników i głównych części dla branży motoryzacyjnej (samochody, pociągi, motocykle)
 • Produkcja silników i głównych części dla przemysłu lotnictwa 
 • Poddostawcy przemysłu motoryzacyjnych
 • Poddostawcy przemysłu lotniczego
 • Produkcja części mechanicznych w meblarstwie
 • Produkcja części mechanicznych dla branży AGD
 • Produkcja sprzętu do ogrzewania i instalacji sanitarnych
 • Produkcja kabli i przewodów (miedź /stal /aluminium)
 • Produkcja mechanicznych części w branży obronnej
 • Firmy inżynieryjne