Przemysł energetyczny

Wyparki dla przemysłu energetycznego

Paliwa kopalne: węgiel, gaz; energia słoneczna i jądrowa

Wyparki EVALED® oczyszczają lub minimalizują ilość ścieków z przemysłu energetycznego. Odcieki z odsiarczania spalin wymagają różnych rodzajów obróbki w zależności od rodzaju paliwa, źródeł wody i przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla:

  • Projektów ZLD
  • Ponownego użycia wody jako wody do mycia
  • Zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

ELEKTROWNIE

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Czyszczenie wież chłodniczych (proces Opus)

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Czyszczenie skrubera gazu (mokre odsiarczanie spalin FWGD)

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Zanieczyszczona woda (okazjonalny wypadek)

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki zasolone siarczanami i azotanami (termiczne instalacje słoneczne)

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Koncentraty odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Regeneracja jonowymienna

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

ZAKŁADY ENERGETYCZNE

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów operacyjnych i utylizacji

Posiadamy rozwiązania wykorzystywane przez:

  • Elektrociepłownie
  • Elektrownie jądrowe
  • Elektrownie słoneczne