Przemysł chemiczny

Wyparki dla przemysłu chemicznego

Chemikalia: detergenty, materiały wybuchowe, kleje, barwniki

Woda jest jednym z najważniejszych rozpuszczalników lub składników w przemyśle chemicznym. Od produkcji wody jako rozpuszczalnika do preparatów, po wodę używaną do mycia w mieszalnikach i reaktorach, zarządzanie całym obiegiem wody od wpływu do końcowego zrzutu jest sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu.

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym dla:

 • Redukcji kosztów utylizacji, redukcji osadów
 • Recyklingu wody
 • ZLD (zerowy zrzut)
 • Odzyskiwania produktów: soli, klejów, glikoli, tuszów

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I PRODUKTY

PRODUKCJA CHEMIKALIÓW

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Ścieki z produkcji pestycydów

RV, PC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z produkcji nawozów

RV, AC

Odzysk produktu i wody, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z produkcji materiałów wybuchowych (nitroglicerynowych)

RV, PC

Odzysk produktu i wody, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z produkcji podstawowych detergentów 

RV, AC

Redukcja kosztu utylizacji i osadu

Ścieki z produkcji klejów

PC

Odzysk produktu, redukcja kosztów utylizacji

Chemikalia z oczyszczania wody i ścieków

RV, PC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji i osadu

Farby, w tym farb drukarskich na bazie wody

PC

Odzysk produktu, redukcja kosztów utylizacji

Woda do mycia podłóg

RV, PC

Odzysk wody, redukcja osadu

Kąpiele alkaliczne i kwaśne

PC

Redukcja kosztów utylizacji

Chemikalia zużyte

RV, PC

Odzysk produktu, redukcja kosztów utylizacji

Czyszczenie wież chłodniczych

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody

Czyszczenie skrubera gazu

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów usuwania

Zrzut koncentratu odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Regeneracja jonowymienna

RV, AC

ZLD(zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów operacyjnych i utylizacji

Posiadamy rozwiązania wykorzystywane w produkcji:

 • Chemikaliów
 • Pestycydów
 • Nawozów
 • Materiałów wybuchowych
 • Środków chemicznych do wody procesowej i oczyszczania ścieków
 • Detergentów (podstawowe środki chemiczne)
 • Klejów
 • Farb, w tym farb drukarskich na bazie wody
 • Dla firm inżynierii chemicznej