Opieka zdrowotna

Wyparki dla sektora opieki zdrowotnej

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

W najnowocześniejszym sektorze, takim jak produkcja leków i kosmetyków, potrzeby związane ze ściekami przemysłowymi można podsumować jako optymalizację zarządzania całym cyklem wodnym, kontrolę kosztów i dbałość o ochronę środowiska.

W sektorze usług medycznych woda jest powszechnie stosowana zarówno jako składnik wielu preparatów, jak i środek czyszczący. Ścieki pochodzące z tych procesów dają możliwości odzysku surowców i ponownego wykorzystania wody.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym zapewniającym:

  • Redukcję kosztów utylizacji
  • Odzysk produktu: API, środki dezynfekujące, białka, glikole itp.
  • Ponowne wykorzystanie wody
  • ZLD (Zerowy zrzut) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

CHEMIKALIA WYSOKOWARTOŚCIOWE, PRODUKCJA FARMACEUTYCZNA (API - AKTYWNY SKŁADNIK FARMACEUTYCZNY)

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Składniki aktywne

RV, AC, PC

Odzysk produktu, redukcja kosztów utylizacji

Woda do mycia reaktorów i zbiorników

RV, AC, PC

Odzysk składników, redukcja kosztów utylizacji

Czyszczenie skrubera gazu

RV, AC, PC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Koncentrat odwróconej osmozy

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Regeneracja jonowymienna

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut) , odzysk wody, redukcja osadu

OPIEKA ZDROWOTNA, PRODUKCJA DETERGENTÓW

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Woda do mycia reaktorów i zbiorników

RV, AC, PC

Odzysk składników, redukcja kosztów utylizacji

Woda z płukania detergentów i  szamponów

RV, AC, PC

Odzysk produktu, redukcja kosztów utylizacji

Koncentrat odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Regeneracja jonowymienna

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

PRODUKCJA MEDYCZNYCH BALSAMÓW, PARAFIN, GLIKOLI, ŚRODKÓW DO HIGIENY JAMY USTNEJ

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Składniki aktywne

AC, PC

Odzysk produktu, redukcja kosztów utylizacji

Woda do mycia zbiorników i mieszalników

RV, AC, PC

Odzysk składników, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z produkcji kremów i balsamów

AC, PC

Redukcja osadu, redukcja kosztów utylizacji

Koncentrat odwróconej osmozy

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Regeneracja jonowymienna

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

LABORATORIA

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Woda użyta w laboratoriach

PC

Redukcja osadu, redukcja kosztów utylizacji

FIRMY MEDYCZNE

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Ponowne wykorzystanie wody,  redukcja kosztów operacyjnych i utylizacji

Posiadamy rozwiązania wykorzystywane w następujących sektorach:

  • Produkcja szlachetnych chemikaliów (API)
  • Produkcja detergentów medycznych
  • Produkcja medycznych: kremów, balsamów, parafin, glikoli, środków do higieny jamy ustnej
  • Laboratoria farmaceutyczne i kosmetyczne
  • Firmy medyczne