Inne sektory

Wyparki dla przemysłu graficznego, papierniczego i tekstylnego

Przemysł graficzny, papierniczy i tekstylny

Różne branże zmagają się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wszystkie muszą znaleźć wydajne i skuteczne rozwiązania, aby zoptymalizować dostępne zasoby, aby uzyskać jeszcze większą konkurencyjność i przestrzegać najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla:

 • Projektów ZLD (zerowy zrzut)
 • Odzysku i ponownego wykorzystania wody
 • Odzysku surowców
 • Zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

PRASA, PRZEMYSŁ POLIGRAFICZNY

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Ścieki pochodzące z matryc drukujących

PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Woda płucząca elastyczne matryce drukujące

PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Woda z produkcji  farb wodnych

PC

Ponowne wykorzystanie produktu i wody, redukcja kosztów utylizacji

Ścieki z trawienia cylindrów

PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja  kosztów utylizacji

PRZEMYSŁ PAPIERNICZNY

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Kąpiele alkaliczne i kwaśne

RV, AC, PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Ług czarny

RV, AC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Czyszczenie skrubera gazu

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Koncentrat odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Regeneracja jonowymienna

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

PRODUKCJA WŁÓKIEN KOLOROWYCH

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Ścieki z produkcji włókien kolorowych

RV, AC, PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele alkaliczne i kwaśne

RV, AC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja kosztów utylizacji

Czyszczenie skrubera gazu

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Koncentrat odwróconej osmozy

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Regeneracja jonowymienna

RV, AC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

FIRMY INŻYNIERYJNE

Zastosowanie Typy wyparek Evaled WARTOŚĆ DODANA

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Ponowne wykorzystanie wody,  redukcja kosztów operacyjnych i utylizacji

Posiadamy rozwiązania wykorzystywane w procesach:

 • Prasa - druk offsetowy
 • Prasa - druk fleksograficzny
 • Produkcja cylindrów rotograwiurowych
 • Przemysł papierniczy
 • Produkcja farb drukarskich na bazie wody
 • Produkcja farb na bazie wody
 • Produkcja chemikaliów
 • Produkcja chemikaliów rolniczych
 • Produkcja materiałów wybuchowych