Fotowoltaika i mikroelektronika

Wyparki dla sektora fotowoltaiki i mikroelektroniki

Proces produkcji ogniw tworzących układy fotowoltaiczne i obwody drukowane wymaga dużej ilości wody wysokiej jakości. Gospodarowanie wodą należy prowadzić w sposób optymalny, aby nie obniżać produktywności i nie zwiększać wydatków zakładu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla:

  • Przemysłowego oczyszczania ścieków
  • Odzysku / ponownego wykorzystania wody
  • Odzysku metali szlachetnych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

FOTOWOLTAIKA

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Roztwory do trawienia powierzchni kwasem fluorowodorowym

RV, PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Wytrawianie alkaliczne

RV, PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Kąpiele płuczące kadm, tellur, iryd

PC

Odzysk metali, redukcja kosztów utylizacji

Czyszczenie skubera gazu

RV, AC, PC

Ponowne wykorzystanie wody, zmniejszenie kosztów utylizacji

Koncentrat z odwrócnej osmozy

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Regeneracja jonowymienna

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

MIKROELEKTRONIKA

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Trawienie amonowe

RV, PC

Odzysk metalu i wody, redukcja kosztów utylizacji

Kąpiele płuczące nikiel, kadm, HM

RV, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk metali

Ścieki z oczyszczania powierzchni PCB i ME

PC

Ponowne wykorzystanie wody, redukcja osadu

Czyszczenie skrubera gazu

RV, PC

Odzysk wody, redukcja kosztów utylizacji

Koncentrat  odwrócnej osmozy

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Regeneracja jonowymienna

RV, AC, PC

ZLD (zerowy zrzut), odzysk wody, redukcja osadu

Posiadamy rozwiązania wykorzystywane w procesach:

  • Produkcji wafli poli- i mono-krystalicznych
  • Cienkowarstwowej produkcji fotowoltaicznej
  • Produkcji mikroelektroniki