Biogaz i biopaliwa

Wyparki dla sektora biopaliw

Połączenie wydajności przemysłowej i zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności wymaga, aby sektor biogazowy i biopaliw zapewniał bezpieczeństwo procesów przemysłowych, obniżał koszty operacyjne, wdrażał rozwiązania zapewniające znaczące oszczędności i przestrzegał przepisów dotyczących ochrony środowiska, co ostatecznie buduje akceptację społeczną tego sektora.

Wyparki EVALED® są rozwiązaniem technologicznym zapewniającym:

  • oczyszczanie pofermentu (odpadów pofermentacyjnych) za pomocą gorącej wody pochodzącej z kogeneracji
  • oczyszczanie strumieni silnie skoncentrowanych cukrów, w celu uzyskania produktu ubocznego do zasilania biogazowni  

RODZAJE ZASTOSOWAŃ I EFEKTY

BIOGAZ

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Poferment  z fermentacji beztlenowej produktów przemysłu spożywczego /produktów ubocznych pochodzenia rolniczego oraz obornika

RV, AC

Redukcja azotanów i CO2, redukcja objętości pofermentu

Poferment z beztlenowej fermentacji organicznych odpadów stałych

RV, AC

Redukcja azotanów i CO2, redukcja objętości pofermentu

Produkcja biogazu z płuczki gazowej

RV, AC

Redukcja azotanów i CO2, redukcja objętości pofermentu

Ścieki z fermentacji  biomasy bogatej w cukry

PC

Odzysk wody i produktu, redukcja osadu

Nowe lub modernizowane oczyszczalnie ścieków

RV, AC

Odzysk wody, redukcja kosztów eksploatacji i utylizacji

BIOPALIWA

Zastosowanie Typy wyparek Evaled Wartość dodana

Produkcja biodiesla z płuczki gazowej (synteza Fischer Tropsch)

RV

Odzysk wody , redukcja kosztów utylizacji

Nasze rozwiązania stosują:

  • Biogazownie - produkty uboczne, obornik, odpady stałe i płynne

  • Biogazownie - firmy inżynieryjne
  • Zakłady produkujące biodiesel
  • Produkcja cukru z hydrolizy biomasy