Evaled™ RV TC-řada

EVALED™ RV TC řada odparek

Cпециализируемся

EVALED™ RV TC series evaporators


Odparky řady TC mají topný systém založený na mechanické tepelné kompresi a jsou provozované za malého podtlaku 70 kPa okolo 90°C (194°F). TC odparky vyžadují pouze elektrické napájení. TC řada stejně jako E a R řada nepotřebuje externí vytápění a chlazení.

Tepelná výměna probíhá v externím výměníku tepla, kde horká pára přicházející z kompresoru zvyšuje teplotu odpadní vody. Ve varné komoře je následně produkovaná nová pára z odpadní vody, která je před vstupem do výměníku stlačována kompresorem. Toto uspořádání je za účelem snížení potřeby elektrické energie. 

Odparky řady TC jsou vyráběny pro průtoky od 10 000 do 120 000 litrů destilátu za den.

Tak jako u každé odparky EVALED™ je proces odpařování kontrolován jednotkou PLC, která kontroluje čištěnou vodu, destilát a odtok koncentrátu při minimálním nároku na obsluhu.