Evaled™ PC R-řada

EVALED™ PC R řada odparek

Odparky s tepelným čerpadlem, přirozenou cirkulací a tepelným výměníkem se stíraným povrchem.

EVALED™ PC R-series evaporator

R řada odparek má topný sytém založený na tepelném čerpadlu a jsou provozovány za podtlaku 5 kPa, při teplotě 30°C (86°F).

Tepelný výměník má kónický obal a varná komora je čištěna shrabovákem, který nepřetržitě stírá koncentrát. Tato konfigurace je navržena k produkci koncentrátu s vysokou konečnou koncentrací a destilátu s nízkou vodivostí.

R řada je navržena pro koncentrát od 150 do 2 000 litrů/den a nabízí různé možnosti pro odvod koncentrátu.  


Tak jako u každé odparky EVALED™ je proces odpařování kontrolován jednotkou PLC, která kontroluje čištěnou vodu, destilát a odtok koncentrátu při minimálním nároku na obsluhu.

R řada je nabízená v různých úpravách, ktreré se odvíjí od původu vody určené k čištění. To je obzvláště důležité v případech čištění agresivních vod.

Odparky řady R jsou zvláště vhodné pro:

  • odpadní vody s vysokým obsahem rozpuštěných nebo nerozpuštěných látek
  • odpadní vody, které jsou již před-koncentrované
  • destilát, který musí být co nejkvalitnější
  • koncetrát, který je určen k recyklaci