EVALED™ AC RW-řada

EVALED™ AC RW-řada odparek

Odparky s nucenou cirkulací a mechanickou regenarcí páry se stíraným povrchem.

EVALED™ AC RW-series evaporator

Řada odparek RW má topný systém založený na horké vodě nebo páře a je provozována za podtlaku 5 kPa okolo 40°C (104°F). Klient většinou dodává nezbytnou elektrickou energii a vodu na ohřátí odpadní vody a ochlazení destilátu.

Jako výstup vzniká destilát, který může být recyklován jako voda a pevný nebo polo-tekutý koncentrát s obsahem rozpuštěných látek vyšším než 90%.

RW řada odparek jsou navrženy jak ke kontinuálnímu, tak k vsádkovému provozu za využití čerpadla k čerpání koncentrátu nebo k zastavení procesu a vyčerpání varné komory.

Řada RW odparek je navržena pro průtoky od 3 000 l do 12 000 l za den. Použitím volitelného tepelného výměníku mohou být provozovány za využití páry, sloužící jako médium k ohřevu vody. Tak jako každá odparka EVALED™, je i tato kontrolována jednotkou PLC, která umožňuje automatické dávkování odpadní vody, kontrolu destilátu a odtoku koncentrátu, při minimálních nárocích ze strany obsluhy.

Concentrate from EVALED™ AC RW-series evaporator

Řada odparek RW je zvláště vhodná v případech:

  • je nezbytné minimalizovat množství koncentrátu
  • odpadní vody mají velmi vysoký obsah rozpuštěných a nerozpuštěných látek
  • odpadní vody jsou již před-koncentrované
  • denní objemy jsou relativně malé
  • k recyklaci je nezbytná velmi vysoká kvalita koncentrátu