Mini BioTherm

Termofil udrådning af slam på mindre biologiske renseanlæg

Mini BioTherm™ - Termofil udrådning af slam på mindre biologiske renseanlæg

Med Mini BioTherm er det derfor økonomisk fordelagtigt at etablere rådnetank på renseanlæg helt ned til 7.000 PE.