Technické Detaily

Biothelys™, termální hydrolýza v kombinaci s biologickým čištěním

Termální hydrolýza:

  • Pro zahuštěný kal,
  • při 150-180°C,
  • při 8-10 bar,
  • vstřikováním páry, pomocí konverze bioplynu produkovaném vyhníváním,
  • doba retence = 30-60 min.

Procesní diagram