Reference

Reference
  • Saumur, Francie (2004) : 62 000 EO* - 1 400 t sušiny/rok.
    Použití bioplynu pro produkci elektřiny a vytápění technických budov.

  • Château-Gontier, Francie (2004) : 38 000 EO* - 1 000 t sušiny/rok.
    Použití bioplynu pro vytápění technických budov.


    *EO. : ekvivalentní obyvatel