Aplikace

Použití

Biothelys™ je kompletním řešením pro snížení objemu kalu.

Kombinací termální hydrolýzy (proces Thelys™ ) s následným biologickým čištěním může Biothelys™ zpracovávat veškeré typy kalů,. ať již průmyslové, nebo komunální :

  • Během termální hydrolýzy se část nerozpuštěných látek rozpustí, což vede ke snadněji odbouratelnému kapalnému kalu;
  • Biologicky odbouratelné látky jsou poté obvykle zpracovávány za použití anaerobního vyhnívání.

Biothelys™ se skvěle hodí do procesu čistírny odpadních vod a nabízí následující výhody:

  • Snížení objemu přebytečného kalu při zlepšení kvality;
  • Snížení objemu kalu zlepšením charakteristik odvodnění, konečná sušina 28-35% po odstředění a 35-50% po odvodnění na kalolisu, bez vápnění;
  • Řízení nákladů na likvidaci kalu ;
  • Snížení objemu vyhnívacích nádrží přiváděním koncentrovanějšího kalu (> 10% sušiny) a snížení doby retence;
  • Zvýšení produkce bioplynu ;
  • Četné možnosti recyklace zbytkového kalu.