Biothelys™

Snížení produkce kalu až o 80%

Biothelys™ je kompletním řešením pro snižování objemů kalu u zdroje a je použitelný jak pro komunální, tak i pro průmyslové kaly.

Zakládá se na procesu hydrolýzy Thelys™ , který zlepšuje biologickou odbouratelnost organických látek, takže může následně docházet k aerobnímu nebo anaerobnímu biologickému čištění. Hodí se velice dobře na procesy čištění odpadních vod tím, že funguje spolu se systémem recyklace kalu.

Biothelys™ lze kombinovat s ostatními procesy vyvinutými Veolia Water Solutions & Technologies pro vytvoření kompletních řešení pro zpracováním kalu: