Zastosowanie

Zastosowanie

W procesie Biostyr™ następuje usunięcie wszystkich zanieczyszczeń biodegradowalnych: CHZT, BZT, azotu amonowego, azotu azotanowego i zawiesiny.

Biostyr™ może być stosowany do ściekow komunalnych i przemysłowych.

Zastosowania:

  • nitryfikacja i denitryfikacja jako II stopień oczyszczania,
  • usuwanie związków węgla i azotu,
  • usuwanie wyłącznie związków węgla,
  • nitryfikacja jako III stopień oczyszczania,
  • post-denitryfikacja.

Opatentowana technologia jednostopniowego oczyszczania:

W filtrze następuję usuwanie azotu ogólnego, dzięki możliwości prowadzenia procesu symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji w jednej komorze.


Zalety symultanicznej Nitryfikacji-Denitryfikacji:

- niższe zużycie energii:

  •  mniejsze zużycie powietrza,
  •  ograniczenie recyrkulacji oczyszczonych ścieków

- redukcja kosztów urządzeń:

  • wspólny ruszt napowietrzający do płukania oraz prowadzenia procesu,
  • zmniejszenie ilości pomp i dmuchaw.