Zalety i właściwości

Zalety i właściwości
 • Połączenie systemu biologicznego oczyszczania i filtracji - nie wymaga stosowania dodatkowego procesu klarowania
 • Opatentowany proces jednostopniowego oczyszczania: nitryfikacja i denitryfikacja zachodzi w tej samej celce
 • Proces kompaktowy: mała powierzchnia
 • W pełni zautomatyzowane działanie
 • Możliwość stosowania do oczyszczania różnych rodzajów ściekow 
 • Szybka reakcja na zmienne obciążenia
 • Zawieszone złoże filtracyjne (Biostyrene™): płukanie grawitacyjne ściekami oczyszczonymi (nie wymaga pomp płuczących)
 • Niskie zużycie energii:
 • oszczędności energii na skutek braku pomp płuczących
 • usuwanie związków azotu w tej samej celce
 • Okresowe płukanie w przeciwprądzie: nie występuje emisja odorów (powietrze kontaktuje sie jedynie z oczyszczoną wodą)
 • Dysze filtracyjne umieszczone na wierzchniej płaszczyźnie filtra, są w kontakcie jedynie z czystą wodą -  łatwy dostęp podczas wymiany dysz, nie występuje zagrożenie zatkania dysz