Dane techniczne

Biostyr™ - technologia kompaktowej biofiltracji

W przeciwieństwie do innych procesów biofiltracji w technologii Biostyr™ następuję usunięcie azotu ogólnego podczas jednego etapu oczyszczania. Co więcej, lekkie zawieszone złoże filtracyjne (złożone z granul polisterynu o nazwie Biostyrene™) pozwala na grawitacyjny przepływ wody płuczącej wykorzystującej oczyszczone ścieki. Takie rozwiązanie ma dodatkowe korzyści: zmniejszenie ilości potrzebnych pomp oraz kosztów energii.

Zanieczyszczenia zatrzymane na filtrze muszą być regularnie usuwane. Dlatego też stosuje się okresowe płukanie złoża wykorzystując do tego celu oczyszczoną (przefiltrowaną) wodę zmagazynowaną w zbiorniku powyżej cdna dyszowego:

  • Płukanie odbywa się grawitacyjnie, nie jest wymagana dodatkowa energia,
  • Przepływ wody płuczącej od góry do dołu powoduje rozluźnienie złoża, co ułatwia usunięcie nadmiernej biomasy i cząstek.