Biostyr™

Biologiczny filtr napowietrzany

Biostyr™- najskuteczniejszy biofiltr na rynku:

Zaprojektowany przez Veolia Water Technologies biofiltr Biostyr™ jest wiodącą technologią na rynku filtrów biologicznych, co potwierdza 25 letnie doświadczenie i ponad 100 obiektów referencyjnych na świecie.

Biostyr™ - technologia kompaktowej biofiltracji :

Biostyr™ jest prostym, innowacyjnym procesem umożliwiającym usunięcie wszystkich zanieczyszczeń biologicznych przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.
Biostyr™ eliminuje wszyskie zanieczyszczania biodegradowalne począwszy od związków węgla (CHZT, BZT) do azotu (N-NH4 and N-NO3) i zawiesiny (TSS).

Modułowa konstrukcja systemu Biostyr™ zapewnia łatwe zaadaptowanie do wymaganego biologicznego oczyszczania różnych rodzajów ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych.

Proces Biostyr™ spełnia wymagane standardy oczyszczania ścieków, jak również zapewnia uzyskanie parametrów wymaganych przez klienta.

Biostyr™ - filtracja biologiczna łącząca w granicach jednego urządzenia:

  • reaktor biologiczny zapewniający biodegradację związaków rozpuszczalnych,
  • seperację zapewniającą usuwanie biomasy i zawiesiny

Najważniejsze zalety systemu Biostyr™ to:

  • Połączenie procesu biologicznego i filtracji 0 nie jest wymagana dodatkowa klaryfikacja
  • Opatentowany pojedynczy etap oczyszczania: usuwanie azotu ogólnego w tej samej celce
  • Proces kompaktowy: mała powierzchnia w stosunku do klasycznego osadu czynnego, brak niedogodności
  • Osiąganie najwyższych parametrów odnoszących się do oczyszczonych ścieków komunalnych na odpływie 
  • proces w pełni zautowmyzowany  
  • Szybka reakcja na duże zmiany ładunków obciążeń
  • Niskie zużycie energii.