Technické Detaily

Biostyr™ - Kompaktní biofiltrační technologie

Na rozdíl od dalších biofiltračních procesů dosahuje Biostyr™ celkového odbourávání dusíku v jednom stupni čištění. Lehké plovoucí lože (sestávající z polystyrénových kuliček s názvem Biostyrene™) umožňuje gravitační proplach pomocí čištěné vody: nejsou potřebná žádná dodatečná čerpadla a náklady na energii se snižují na minimum.

Pevné látky zachycené ve filtru je nutné pravidelně odstraňovat. Z tohoto důvodu se používá pravidelný proplach za použití vyčištěné vody akumulované nad úrovní trysek:

  • Proplach se provádí gravitačně za použití vyčištěné vody a tím není nutná žádná další energie.
  • Průtok směrem dolů rozšiřuje filtrační lože a zaručuje eliminaci nadbyteční biomasy a částic.