Biostyr™

Biologický provzdušňovaný filtr

Biostyr™ - nejúčinnější biofiltr na trhu :

Biostyr™ byl navržen Veolia Water Technologies a jedná se o vedoucí produkt na trhu v oblasti biofiltrů s více než 25 letou zkušeností a více než 100 referenčních zařízení po celém světě.

Biostyr™ - kompaktní biofiltrační technologie:

Biostyr™ je jednoduchým a inovativním procesem, který je schopný odbourat veškeré biologické znečištění při minimálních provozních nákladech.

Biostyr™ je schopný eliminovat veškeré biologicky odbouratelné polutanty od uhlíku (CHSK a BSK) až po dusík (N-NH4 a N-NO3) a částice (TSS).
Modulární návrh procesů Biostyr™ je snadno přizpůsobitelný na jakýkoliv typ biologického čištění odpadních vod.
Proces Biostyr™ je přizpůsobitelný k plnění požadovaných standardů na odtok tak, aby byly uspokojeny potřeby zákazníka.

Biofiltrace Biostyr™ kombinuje jednu strukturu:

  • Biologický reaktor k odbourávání rozpustných polutantů a
  • Oddělovací fázi k odbourávání biomasy a částic polutantů