Zastosowania i zalety

Zastosowania i zalety

Zastosowania:

Do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych tam gdzie są szczególnie wysokie wymagania, co do jakości ścieków oczyszczonych i przewidywane jest zamknięcie obiegów oraz ścieków wysokoobciążonych ładunkiem organicznym.

Zalety:

  • Prosta konstrukcja, łatwość obsługi, kompaktowość,
  • 3 krotnie mniejsza kubatura reaktorów w porównaniu do osadu czynnego,
  • Biologiczne oczyszczanie i separacja zawiesin zachodzą w tym samym zbiorniku, brak recyrkulacji osadu,
  • Wysoki stopień oczyszczenia ścieków z zawiesiny, BZT, CHZT,
  • Wysoka jakość oczyszczonych ścieków pod względem higienicznym, niska produkcja osadu,
  • Wysoka jakość oczyszczonych ścieków pod względem higienicznym, niska produkcja osadu.