Dane techniczne

Dane techniczne

Opis procesu

Proces BIOSEPTM łączy w granicach jednego zbiornika oczyszczanie biologiczne wykorzystujące konwencjonalny osad czynny z fizyczną separacją przeprowadzoną przy pomocy zanurzonych membran. System składa się z modułów membran, bezpośrednio zanurzonych w komorze osadu czynnego (bioreaktorze). Obecność membran zastępujących osadnik wtórny pozwala zatrzymać całość biomasy wewnątrz zbiornika biologicznego, a zatem umożliwia osiągnięcie wysokiego stężenia osadu w reaktorze (15 do 20 g/l), co nie jest możliwe przy rozwiązaniach konwencjonalnych.

Sterowanie czasem zatrzymania biomasy umożliwia eksploatację przy wysokim wieku osadu, co prowadzi do rozwoju biomasy charakteryzującej się niskim przyrostem osadu nadmiernego.

Efektywność

Porównanie różnych metod oczyszczania - typowa jakość ścieków oczyszczonych

Oczyszczanie biologiczne Oczyszczanie trzeciego stopnia BiosepTM 

BZT [mg/l] 

10-15

< 5 

< 5 

Zawiesina [mg/l]

10-15

nieoznaczalna 

 nieoznaczalna

NH4-N [mg/l]

1 - 10

1 - 10

 < 0,5

Fosfor ogólny [mg/l]

> 1

0,1 - 0,5 

< 0,1 

Miano Coli [cfu/100 ml]

> 1000

> 1000 

< 100 

Przyrost osadu [kg SS/kg BZT]

0,6 - 0,9

0,6 - 0,9 

0,3 - 0,6