Biosep ™

Biologiczny reaktor membranowy (MBR)

BIOSEP™ jest innowacyjnym rozwiązaniem oferowanym przez Veolia Water Technologies stosowanym
do biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych 

BIOSEP™ - proces biologicznego oczyszczania ścieków nowej generacji łączy w granicach jednego reaktora dwie sprawdzone technologie:

  • biologiczne oczyszczanie metodą osadu czynnego,
  • filtrację z zastosowaniem zanurzonych membran.


Kompaktowy i łatwy w obsłudze 
system BIOSEP™ pozwala uzyskać wysokiej jakości wodę zgodnie z parametrami, jakie powinny spełniać wody używane do celów komunalnych i przemysłowych. Proces zapewnia znaczną redukcję związków węgla i azotu oraz bakterii.  

BIOSEP™ Pack: Standardowa Jednostka Filtracyjna

BIOSEP™ Pack

BSP 6C.24

Charakterystyczną cechą procesu BIOSEP™ jest unikalna kombinacja konwencjonalnego osadu czynnego i filtracji membranowej. Testowana i sprawdzona od 10 lat technologia BIOSEP™ obecnie jest w pełni kontrolowana, co umożliwiło stworzenie i standaryzację jednostek - pakietów filtracyjnych - BIOSEP™ Pack.

Również w przypadku jednostki BIOSEP™ Pack zastosowanie zanurzonych membran udowadnia ich niezawodność poprzez uzyskiwaną wysoką jakość oczyszczonych ścieków oraz poprzez fakt, że mogą być one wtórnie użyte, jeśli spełniają wzrastające surowe normy środowiskowe.

Wyniki prac badawczych Veolia

Od 1991, Veolia Water Technologies osiągnęła wyjątkowe wyniki ekspertyz w dziedzinie biologicznych reaktorów membranowych (MBR) poprzez realizację ponad 30-stu oczyszczalni ścieków z zastosowaniem procesu BiosepTM. Obecnie około połowa z tych instalacji jest obsługiwana przez Veolia.