Biosep™ for kommunale anlæg/kunder

Biosep™ for kommunale anlæg/kunder

Biosep™ er ideel til imødegåelse af de problemer, som kommunale kunder står over, når de oplever voldsomme sæsonudsving i belastningen (turistområder).
Biosep™ gør det muligt at returnere det rensede vand direkte til miljøfølsomme områder, og derved undgås etablering af lange spildevandsudledninger.

Biosep™ er velegnet for kommunale kunder, der:

  • skal overholde høje udledningskrav (miljøfølsomme områder)
  • ønsker at opnå en høj vandbehandlingseffektivitet
  • har begrænset plads til rådighed
  • ønsker at reducere mængden af produceret slam
  • genbruger vand til vanding, sprinklersystemer eller genopfyldning af grundvandsmagasiner

Fordele for Kommunale Kunder ved brug af Biosep™ Processen:

  • Biosep™ løsningen forurener hverken med støj eller lugt
  • Takket være den høje slamalder, medvirker Biosep™ til at reducere den producerede slammængde
  • Modulopbygning og driftsfleksibilitet er muliggjort ved hjælp af det målerstyrede automatiseringssystem
  • Ved yderligere UV behandling kan det Biosep™ behandlede vand bruges til vanding, i sprinklersystemer eller til genopfyldning af grundvandsmagasiner
  • Biosep™ er ideelt når man vil renovere eksisterende anlæg takket være dets kompakte design og det at Biosep™ nemt kan installeres i eksisterende tanke.