Biosep™ /Neosep™

Membran bioreaktor (MBR)

Effektiv, kompakt og brugervenlig

Biosep™ er målrettet biologisk behandling af: Kommunalt spildevand Industrielt spildevand

Biosep™ er en ny løsning udviklet af Veolia Water Technologies. Biosep™ tilbyder en stærk kombination af to afprøvede og robuste teknologier: Aerob biologisk behandling med aktivt slam og neddykket membranfiltrering.

Biosep™ er kompakt og brugervenlig og producerer vand af meget høj kvalitet, der fuldt ud overholder standarder for badevand, genbrug af vand til vandingsformål samt industrielle anlæg.

Biosep™ løsningen anbefales til anlæg, hvor der ønskes:

  • Betydelig fjernelse af kulstof, kvælstof og fosfor
  • Høj fjernelse af bakterier

Veolia Water Technologies tilbyder også det nye standard filtreringsanlæg Biosep™ Pack:

  • Fleksible modulløsninger
  • Garanteret ydelse ved brug af Biosep™ processen

Biosep™ sælges under Neosep™ varemærket i Japan og USA.