Biosep ™ pro samosprávy

Biosep™ pro použití municipálními klienty

Biosep™ je ideálním pro plnění požadavkůmunicipálních klientů, kteří zažívají značné výkyvy v sezónních zátěžích (turistské oblasti). Biosep™ umožňuje to, že jsou čištěné vody vypouštěny přímo do ekologicky citlivých oblastí, čímž není nutné stavět dlouhé odtoky.

Biosep™ je vhodný pro municipální klienty, kteří :

  • Musí dodržovat přísné standardy na odtok (ekologicky citlivé oblasti)
  • Chtějí dosahovat vysoké účinnost čištění odpadních vod
  • Mají omezenou provozní plochu
  • Přejí si snížit objem produkovaného kalu
  • Opětovně využívají vodu pro zavlažování, pro použití ve sprinklerech nebo pro udržování zvodní

Výhody Procesu Biosep™ pro Municipální Klienty:

  • Řešení Biosep™ neprodukuje žádný zápach ani problémy s hlukem
  • Díky vysokému stáří kalu Biosep™ přispívá ke snížení objemu produkovaného kalu
  • Modularita a provozní flexibilita je usnadněna automatickými systémy provozovanými čidly
  • Na základ projití dodatečným UV čištěním lze vodu čištěnou Biosep™ opětovně využít pro účely zavlažování, pro použití ve sprinklerech nebo pro udržování zvodní
  • Biosep™ je ideální pro rekonstrukci stávajících zařízení,ato díky svému kompaktnímu designu a skutečnosti, že jej lze jednoduše nainstalovat do stávajících nádrží