Filtrační jednotky Biosep™ Pack

Nové standardní filtrační jednotky Biosep™ Pack

Vyzkoušené a odzkoušené technologické řešení

V posledních 10 letech je významnou stránkou Biosep™ její inovativní kombinace za použití aktivovaného kalu askutečná fyzikální bariéro-membránová filtrace.

Tato jedinečná znalost trhu vedla k vytvoření Biosep™ Pack, vysoce výkonného, standardního nástroje pro městské odtoky a průmyslové odtoky.

Ponořené membrány v rámci Biosep™ Pack poskytují výbornou kvalitu čištěních odtoků , které lze opětovně využíta přitom jsou v souladu se zvyšujícími se environmentálními předpisy. V souladu se stále se zvyšujícími nároky může být voda po vyčištění také recyklována. Biosep™ Pack je plně optimalizovaný a zahrnuje:

Standardní membránovou nádrž s četnými odděleními

  • Filtrační membrány, které procházejí praním vzduchem, oddělují čištěnou vodu od biomasy.
  • Veškerá potrubí, ventilu a nástroje lze připojit ve smyčce na biologický systém.

Plně auto,atický filtrační systém namontovaný na ližinách

  • Systém namontovaný na ližinách může být snadno integrován do stávajících i nových zařízení. Zahrnuje jak filtraci tak systémy čištění membrán.
  • Ližina může být zaměněna za nádrž na vše: systém čištění membrán (nitrovaná nádrž pro údržbu a proplach), ventily, přístroje, čerpadla, kompresory, integrovaná a standardní automatizace.

Stávající sortiment splní veškeré požadavky

Filtrační jednotky Biosep™ lze rychle specifikovat a dodat kamkoliv na světě. Sortiment Biosep™ Pack je specifikovaný podle průtoku a rozměrových kritérií.

  • Standardní modely pokrývají průtoky od 4 do 110 m3/hr
  • Lze zajistit verze s vyšším průtokem.
  • Memrod™ řešení splňují požadavky pro lodě.