Výkon

Cíle kvality

Čištěná voda s vysokou kvalitou

Kvalita vody zaručená po Biosep™ je plně v souladu s přísnými environmentálními standardy a splňuje také potřeby čištění komunálních a průmyslových odpadních vod.
Biosep™ dosahuje velkého odbourávání znečištění uhlíku a dusíku a zadržuje téměř všechny nerozpuštěné látky. Zároveň probíhá dezinfekce vody pomoc stupně membránové filtrace.
Biosep™ lze přizpůsobit na měnící se zatížení při zajištění konsistentní kvality čištěné odpadní vody.

Účinné čištění městských a průmyslových odtoků:

Příklady výkonnosti u průmyslových odtoků

 VÝKONNOST

CHSK

od 30 do 70 mg/l (podle tvrdé CHSK)

BSK5

≤ 5 mg/l

NL

< stanovitelný práh

Nc (celkový dusík) 

Od 10 do 15 mg/l (podle tvrdého dusíku)

Pc (celkový fosfor)

< 0,5-2 mg/l

Celkové koliformní bakterie

5 log nebo ≤ 500 U/100 ml

Koliformní bakterie tolerující teplo

5 log nebo ≤ 500 U/100 ml

Fekální streptokoky D

5 log nebo ≤ 500 U/100 ml

Bakteriologický obsah

3 log

Příklady výkonnosti u komunálních odtoků

VÝKONNOST
Biologické čištění

CHSK

≥ 95 %

≤ 30 mg/l (neodbouratelná CHSK)

BOD5

≥ 97,5 %

≤ 5 mg/l

SS

< stanovitelný práh

≤ 5 mg/l

Nc (celkový dusík)  

Jako aktivovaný kal

≤ 15 mg/l

Pc (celkový fosfor)

Jako aktivovaný kal

V souladu se standardy

DEZINFEKCE

Celkové koliformní bakterie

5 log

≤ 500 U/100 ml

Koliformní bakterie tolerující teplo

5 log

≤ 100 U/100 ml

Fekální streptokoky D

5 log

≤ 100 U/100 ml

Bakteriologický obsah

3 log

3 log