Biosep™ / Neosep™

Membránový bioreaktor (MBR)

Účinný, kompaktní, snadno použitelný

Biosep™ je vyhrazen biologickému čištění: Městských odtoků Průmyslových odtoků

Biosep™ je inovativním řešením vyvinutým Veolia Water Technologies. Biosep™ nabízí vysoce výkonnou kombinaci dvou osvědčených a robustních technologií: aerobního biologického čištění za použití aktivovaného kalu a filtrace pomocí ponořených membrán.

Kompaktní a snadno použitelný, Biosep™ zajišťuje velice vysokou kvalitu vody, která je plně ve shodě se standardy pro oblasti ke koupání, opětovné využití vody pro zavlažování a průmyslové aplikace.

Řešení BiosepTM je doporučováno pro:

  • Významné snížení uhlíku, dusíku a fosforu
  • Vysoký poměr odbourávání bakterií

Veolia Water Technologies nabízí také nové standardní filtrační jednotky, Biosep™ Pack:

  • Flexibilní a modulární řešení
  • Zaručená výkonnost procesu Biosep™

Biosep™ je v Japonsku a ve Spojených státech prodáván pod obchodní značkou Neosep™