BioPasteur™

Hygiejnisering af slam

BioPasteur™ hygiejniserer slammet, så den videre håndtering og bortskaffelse kan foregå uden risiko for smittespredning

Slammet opvarmes til hygiejniseringstemperatur med Krügers specialdesignede varmevekslere.

Reduktion af bakterier i slammet sker ved at holde en hygiejniseringstemperatur i separate holdetanke.

Slammet køles ned ved varmeveksling med det indkommende slam inden det pumpes videre til rådnetank.

Temperaturen i rådnetanken bliver opretholdt af styringssystemet.

Fordele

  • Hygiejniseret spildevandsslam, der kan udspredes på landbrugsjord uden hygiejniske restriktioner
  • Maksimal varmegenvinding sikrer et lavt energiforbrug
  • Kompakt anlæg

Applikation

Til forbehandling af slam før rådnetanke på kommunale og industrielle renseanlæg.