Fordele

Fordele

En særlig egenskab ved Biodenitro™ processen er, at samspillet mellem de to procestrin (nitrifikation og denitrifikation) er tidsstyret (eller online styret).

Dette giver en total fleksibilitet i forhold til optimeringen af kvælstoffjernelse. Ydermere, tilføres råspildevandet altid til en tank med denitrifikation, hvilket normalt fjerner behovet for en ekstern kulstofkilde. Dermed vil udløbskvaliteten fra et Biodenitro™ system altid være en af de bedste, der kan opnås i dag, med de laveste mulige driftsomkostninger.

I dag fås der en række behandlingssystemer, der alle baserer sig på Biodenitro™ processen. Systemerne består af 2-4 procestanke, med eller uden biologisk fosforfjernelse og med enten indvendig bundfældning eller udvendig bundfældning. Alle disse systemer demonstrerer Biodenitro™ processens unikke fordele.

Krügers system baseret på Biodenitro™ processen

Antal procestanke Indvendig efterklaringstank Udvendig efterklaringstank

 

Uden Bio-P 

Uden Bio-P 

Med Bio-P

 2

System D

Bio-denitro™-Double 

Bio-denitro™-Double 

 3

System T

Bio-denitro™-Double + 1 Bio-denitro™- Triple

Bio-denitro™-Double + 1 Bio-denitro™- Triple

 4

System Q

Bio-denitro™ - Quattro

Bio-denitro™ - Quattro