Anvendelsesmuligheder

Anvendelsesmuligheder

Opbygning af et Biodenitro™ anlæg med rotorbeluftere

1 2 3 4
Indløbsfordeleren er et motordrevet spjæld, som ændrer position fra venstre mod højre cirka hver anden time. I Biodenitro™ fasens driftscyklus (ovenfor) fordeles det indkomne spildevand og RAS til tank II. Dette sørger for at den nødvendige kulstofkilde er til rådighed for denitrifikationen.

Neddykkede lavhastighedsbeluftere nedbringer hastigheden for at fastholde det biologiske slam i svævetilstand i de anoxiske faser i processen. Omrørerne støtter også belufterne som konsekvens af den automatiske DO* styring under de oxic faser i processen.

*Dissolved Oxygen (Opløst ilt)

Den motordrevne afløbskip skifter position fra løftet til sænket, eller omvendt, cirka hver anden time. I denne fase af processen er kippen i tank II løftet. Denitrificeret blandet væske løber fra tank II til tank I på grund af den hydrauliske stigning skabt af indløbsfordeleren og afløbskippen.
5 6 7  
En føler styrer DO koncentrationen i den blandede væske og sender et signal til kontrolpanelet, som styrer driften af belufterne via en specialprogrammeret PLC. Rotorbeluftere opretholder oxiske forhold i den blandede væske under nitrifikationsfaserne i processen. Rotorbroen fjerner støj og aerosoler, og muliggør samtidig vedligeholdelse af udstyr. Afløbskippen i tank I er sænket for at tillade udløb af den blandede væske fra processen. Afløbskippen styrer også neddykningen af rotorerne.