Biodenipho™ / Biodenitro™

Reduktion af kvælstof og fosfor

Phased Isolation Ditch System (Faseadskillelses kanalsystem)

Biodenipho™ processen reducerer indholdet af kvælstof og fosfor i spildevandet til et minimum samtidig med at det reducerer de organiske stoffer (BOD), ammoniak og suspenderede stoffer betydeligt.

Desuden fjerner den lugtgener, idet der foregår en slamstabilisering i processen.

Ringkanalen består af en anaerob tank placeret før to forbundne biologiske tanke af samme volumen og en efterklaringstank. De biologiske tanke kører alternerende og er udstyret med belufter, tilløbsfordeler og udløbskammer.

Biodenitro™ processen blev udviklet af Krüger, et datterselskab i Veolia Water Technologies, i 1970erne som en billig måde at behandle spildevand på, som konstant var i stand til at opnå en høj grad af kvælstoffjernelse. Siden da er processen udviklet yderligere, således at nye og skærpede rensekrav kan overholdes.

Biodenitro™ er en unik spildevandsbehandlingsproces udviklet af Krüger. Processen kombinerer et funktionelt design med en uforlignelig fleksibilitet og tilpasningsvenlig drift. Af samme årsag er processen i drift på mere end 300 anlæg verden over, med anlægsstørrelser op til 750.000 PE.