Zalety i właściwości

BioCon™ - zalety i właściwości

Technologia BioCon™ przynosi szereg korzyści:

 • Ochrona i bezpieczeństwo eksploatacyjne:

  o Suszące powietrze i osady przemieszczają się w jednym kierunku, co ogranicza ryzyko pożaru. Suszące powietrze dostarczane do suszarki ma temperaturę ok. 170°C , podczas gdy wprowadzane osady ok. 20°C.

  o Suszarnia osadów BioCon™ funkcjonuje bez recyrkulacji osadów wysuszonych, zapobiegając tym samym powstawaniu pyłów. Eliminuje to ryzyko pożaru powiązane z jego samozapłonem.

  o Funkcjonuje bez recyrkulacji osadów wysuszonych, zapobiegając tym samym powstawaniu pyłów. Eliminuje to ryzyko pożaru powiązane z jego samozapłonem.
 • BioCon™ pracuje przy relatywnie niskiej temperaturze, pomiędzy 170-120°C w początkowej fazie suszenia, oraz 100-80°C w drugiej. W celu osiągnięcia tych temperatur mogą być zastosowane liczne systemy grzewcze.
 • W suszarni utrzymywane jest niewielkie podciśnienie za pomocą odśrodkowego wentylatora zapewniającego ciągłe odprowadzanie części powietrza suszącego. W tradycyjnej konfiguracji gazy niekondensujące i nadmiar powietrza odprowadzanego uzupełniają powietrze kierowane do palnika w piecu. Szczelność systemu dystrybucji osadu chroni przed emisją jakiegokolwiek odoru.
 • Suszarnia BioCon™ to sprawdzona i przetestowana technologia, która posiada ponad 20 referencji na świecie.
 • Typoszereg suszarek obejmuje 10 modeli, obejmujących zdolność suszenia od 500 do 3000 kg osadu w ciągu godziny