Dane techniczne

BioCon™ - Dane techniczne

Suszarnia BioCon™ może być wyposażona w dwa opcjonalne systemy.

System Wymiany Energii BioCon™ (BEES - BioCon Energy Exchange System): odzysk ciepła z powietrza suszącego

  • System Wymiany Energii BioCon™ (BEES) jest to wymiennik ciepła który pozwala na kondensację części pary wodnej zawartej w powietrzu suszącym. Dzięki temu podnosi się temperatura wody w obiegu chłodzącym wymiennika. Ciepła woda chłodząca może być stosowana w komorach fermentacyjnych, budynkach lub innych procesach ogrzewania.
  • Kondensat jest zazwyczaj zwracany do oczyszczalni ścieków

System Odzysku Energii BioCon™ (BERS - BioCon™Energy Recovery System): produkcja ciepła ze spalania wysuszonego osadu

  • System Odzysku Energii BERS (BioCon™ - Energy Recovery System) obejmuje system spalania wysuszonego osadu. Ciepło wymagane do suszenia osadu jest wytwarzane bez zużycia energii z paliw kopalnianych, a ilość pozostałego osadu (popioły) może być zminimalizowana.