Biocon™

BioCon™ - suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Suszenie osadu ma wiele korzyści, w tym m.in :

  • Higienizacja: osady suszone są przez ponad godzinę w temperaturze powyżej 80°C w celu usunięcia patogenów (Klasa A wg norm Agencji Ochrony Środowiska - USEPA)
  • Stabilizacja: suszenie zatrzymuje aktywność biologiczną
  • Redukcja objętości: woda jest niemal całkowicie usuwana z osadów, co redukuje ich objętość do ok. 1/5 – 1/3
  • Lepsza utylizacja osadów: mogą być wykorzystywane bez powodowania zagrożeń, są łatwiejsze do magazynowania, możliwe jest rozkładanie razem z konwencjonalnymi nawozami. Przetworzone osady są wysokiej jakości paliwem nadającym się do różnorodnych metod spalania.

Zasada działania BIOCON™: suszenie pośrednie na taśmach

Suszarnia BioCon™ jest całkowicie szczelna i zamknięta. Wyposażona jest w dwie stalowe taśmy umieszczone jedna nad drugą. Czas przetrzymania osadu w suszarni wynosi ponad 60 minut.

Proces suszenia warstwy osadu na taśmach powodowany jest przez cyrkulację gorącego powietrza przez osad znajdujący się na taśmach. Warunki w jakich odbywa się suszenie zapewniają otrzymanie na wyjściu suszarki osadów o zawartości minimum 90% suchej masy.
Unikalny system dystrybutorów rozkłada osady równomiernie na całej szerokości pierwszej taśmy za pomocą specjalnych gumowych dysz, co zapewnia optymalne warunki suszenia. Powietrze suszące podgrzewane jest przez medium grzewcze znajdujące się w wymiennikach ciepła, które może być produkowane przez kocioł (parowy lub oleju termalnego), nagrzewnicę powietrza, w wyniku spalania osadów bądź też kogeneracji.