De technologie

De technologie

BerkeLYT high-performance katalysatoren zullen vrije micro-organismen - zoals bacteriën, gisten of schimmels, aanwezig in de watersystemen door elektrostatische oplading aantrekken. Op het katalysatoroppervlak worden deze micro-organismen chemisch veranderd in zogenaamde "biotensiden". Deze biotensiden zorgen voor het loskomen en het afsterven van de biofilm van het oppervlaktemateriaal. Tevens wordt groei van een nieuwe biofilm voorkomen en daarmee ook de groei van legionella en andere microbiologie.

Twee verschillende technologieën worden daarvoor gebruikt:

BerkeLYT LIK

Met LED-verlichting wordt het oppervlak van het high-performance katalysatormateriaal in een actieve toestand gebracht. De geproduceerde zuurstof verbindingen die ook in de natuur voorkomen worden op het oppervlak van de katalysator geproduceerd. Ongewenste neveneffecten voor mens en milieu worden hierdoor geëlimineerd. BerkeLYT LIK is toepasbaar zonder het gebruik van biociden.

Berkelyt CLEAN (niet voor NL markt)

Bij dit proces maken we gebruik van wisselwerking tussen kleine hoeveelheden van het niet-toxische MOL®activE30 (30% H2O2-oplossing) en vrije micro-organismen in het water. Bij de reacties op het oppervlak worden biotensiden geproduceerd die de biofilm losweken en de vorming van nieuwe biofilm tegen gaan. Dit proces minimaliseert het gebruik van biocides.