BerkeLYT

BerkeLYT: Effectieve oplossing tegen biofilm

Duurzame en doeltreffende water behandeling

Biofilms uitdaging

Watercircuits bieden de ideale omstandigheden voor biofilm vorming, scaling en corrosie. Biofilms kunnen de gezondheid en veiligheid in gevaar brengen, materialen beschadigen, de warmteoverdracht verminderen en processen verstoren. Belangrijkste nadeel is dat het de energie-efficiëntie van industriële systemen verminderd.

Conventionele biofilm behandelingen zijn meestal duur, tijdrovend en agressief voor de constructie materialen en het milieu. Voor de preventie van deze gevaren biedt Veolia Water Technologies een nieuwe optie: high performance solid-state katalysatoren.

Biotensiden tegen  biofilms

Samen met onze partner, MOL Katalysatortechnik GmbH, biedt Veolia Water Technologies moderne high-performance katalysatoren voor de natuurlijke verwijdering van biofilm in watercircuits. Deze innovatieve en bewezen technologie is in staat om de biofilm te elimineren in water systemen op een uiterst efficiënte en milieuvriendelijke manier. Met behulp van katalytisch gegenereerd biotensiden, wordt de biofilm losgemaakt van het oppervlak in het watercircuit, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit van het product, de mensen of het milieu.

Met BerkeLYT® technologie, Veoliabiedt een kostenefficiënt en niet-schadelijk alternatief: de duurzame verwijdering van biofilms door katalytisch gegenereerde biotensiden.