Egenskaper og fordeler

BAS™ - Egenskaper og fordeler

Generelle egenskaper

  • 2-3 ganger volumetrisk kapasitet sammenlignet med konvensjonelle aktivslam-anlegg
  • Stabil og robust
  • Forbedret slamkarakteristikk
  • Liten slamproduksjon
  • Lavt utslipp av næringssalter
  • Økt nitrifikasjon i kommunale renseanlegg